เงื่อนไขการแลกของรางวัล

  1. เปิดรับแลกของรางวัลทุกวันที่ 1-5 ของเดือน
  2. เมื่อมีการแลกคะแนนสะสม ระบบจะทำการหักคะแนนออกจากยอดคะแนนสะสมคงเหลือทันที
  3. คะแนนที่ใช้ในการแลกของรางวัลได้ ต้องเป็นคะแนนส่วนที่มากกว่า 10,000 คะแนน
  4. ของรางวัลแต่ละรายการมีกำหนดวันหมดอายุในการแลก
  5. ของรางวัลที่แลก ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  6. ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องถ่ายรูป ตนเองถือของรางวัล แล้วส่งเข้ามาให้ทีมงาน เพื่อยืนยันการได้รับของรางวัล
  7. เงื่อนไขการเล่นเกมและการแลกของรางวัล สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายการแลกของรางวัล

ไม่มีรายการของรางวัล